การทำบุญแก่ผู้ที่เสียชีวิต

การทำบุญแก่ผู้ที่เสียชีวิต เป็นเรื่องที่เราต้องทำเพราะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าจะเป็นการที่เราทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนั้นไปแล้วซึ่งการทำนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าภาพว่าจะต้องทำบุญแบบไหน จะที่บ้านหรือว่าที่วัด  และเรานั้นจะเป็นการทำบุญทั้งเพื่อนและญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าภาพนั่นเองการที่เราทำบุญให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะให้เขานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเอง

      การทำบุญครบรอบวันตาย

การที่เราจะทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเราก็ต้องทำบุญกันตั้งแต่ 7 วัน 50 วัน 100 วัน การที่เราจะทำบุญนั้นเป็นการที่ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องของเรานั้นมาร่วมทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเอง   เพื่อที่ให้ผู้ที่ล่วงลับนั้นไปแล้วนั้นได้รับบุญกุศลที่เราทำไปให้ ให้เขาเป็นเสบียงบุญในการที่จะเอาบุญนั้นติดตัวไป การที่เราจะทำบุญครบเจ็ดวันนั้นให้เรานับวันที่เขาหมดลมหายใจเป็นวันแรก

อย่างเช่นเขาตายวันที่ หนึ่งนั้นเราก็นับต่อไป นั่นก็คือวันที่ที่เจ็ด  หรือว่าเรานั้นจะเอาครบรอบเจ็ดวันเป็นวันที่แปดที่เราทำบุญก็ได้  เมื่อเราจะทำบุญ ห้าสิบวันหรือว่าร้อยวันนั้นเราก็ทำแบบนี้ใช้วิธีแบบนี้ในการที่เราจะนับวัน  การที่เราจะทำบุญครบแต่วันนั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าความสำคัญนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราก็เลยเอามาบอกในการทำบุญแต่ละวันนั่นเอง 

     การที่เราทำบุญครบเจ็ดวัน  การที่เราทำบุญนั้นเราสามารถที่จะทำบุญได้ทั้งที่วัดหรือว่าในขณะที่ตั้งสวดอยู่ที่วัดนั่นเองสามารถที่จะทำได้เพราะว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเขายังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งเราสามารถที่จะทำได้

      การทำบุญครบห้าสิบวัน การที่เราทำบุญครบนี้นั้นเป็นการที่ผู้ล่วงลับนั้นกำลังที่จะรอคำพพากษาว่าจะอยู่ไหนจะอยู่ที่ยมโลก  หรือว่าอยู่ที่ยมราช ซึ่งเป็นการที่เรานั้นสามารถที่จะนิมนต์พระนั้นมาสวดธรรมนิยามให้แก่ผู้ที่ล่วงรับนั่นเอง  

    การที่เราทำบุญครบหนึ่งร้อยวัน การที่เราทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนั้นคือช่วงที่ได้รับคำพิพากษาว่าจะส่งไปอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นบนโลก  ไปรับโทษในนรก  ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่น เปรต  อสุรกาย  สัตว์เดรัจฉาน  เกิดเป็นนางฟ้าเทวดา 

ในการที่เราทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนั้นพิธีนั้นก็แตกต่างกันออกไป  แต่ว่าด้วยแล้วนั้นนิยมที่จะทำบุญกันแค่  เจ็ดวัน  กับหนึ่งร้อยวันเพียงเท่านั้นส่วนมากนั้นห้าสิบวันจะไม่ค่อยมีคนที่นิยมทำกัน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  UFABET เว็บตรง