ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย แม้ตั้งใจจะแบ่งภาพซีกขวาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอินเดียวและซักซ้ายนั้นเล่าเรื่องประเทศไทย แต่ภาพทั้งสองฝั่งนั้นกลับแทบไม่มีความแตกต่าง โดยภาพวาดเหล่านี้นั้นมีการปรากฏของแม่น้ำหลายสาย และนาข้าวสะท้อนวิถีทางเกษตรกรรมและวิถีการใช้ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นผลงานที่มีความสวยงามและน่าสนใจมาก โดยภาพวาดนี้จัดนำเสนอขึ้นโดยศิลปินชาวอินเดีย มีการจัดนำเสนอในนิทรรศการอินโดไทยแลนด์ที่มีการรวบรวมศิลปินจากไทยและอินเดียมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองผ่านศิลปะร่วมสมัย 

ศิลปินชาวอินเดียได้บอกว่าเค้าได้เลือกใช้สัญลักษณ์ที่ชาวไทยและชาวอินเดียมีความเข้าใจและรู้ถึงความหมายสิ่งนั้นๆร่วมกัน เช่น ดอกบัว ที่มีความหมายถึงความดีงามนั่นเอง ความเข้าใจทางศิลปะนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยและอินเดียนั้นมีความคล้ายคลึงกันในด้านวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ การใช้ภาษาและรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญคือการนับถือศาสนาพุทธ 

ศิลปะที่มีการทำขึ้นมานั้นเป็นการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เห็นจากทั้งไทยและอินเดียหรือจากจินตนาการที่เค้ามี มาถ่ายทอดผ่านภาพวาดที่สวยงาม แม้ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยแต่ศิลปินทั้งชาวไทยและอินเดียนั้นจะมีเทคนิคและแนวคิดที่แตกต่างกันไป ทั้งเทคนิคสื่อผสมโดยการใช้ดินสอสเก็ตภาพและการเพิ่มมิติด้วยเรซิ่น และศิลปินอินเดียสร้างผลงานผ่านภาพพิมพ์แต่ไม่มีการยึดติดกับการแขวนบนผนังและใช้ศิลปะในการจัดวางเข้ามาเพื่อเพิ่มจุดเด่นแทนที่จะยึดติดกับการแขวนเพียงอย่างเดียว

ศิลปะที่การสร้างสรรค์นั้นจะเป็นศิลปะที่แสดงถึงศิลปะต่างๆตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กหรือจากการดูหนัง แต่จริงๆแล้วนั้นศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยคนอินเดียวนั้นมีอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยพบเห็นมาและผลงานนั้นยังมีความอินเตอร์อยู่ด้วย จากประเทศที่เรามองว่าเป็นภารตะหรือศิลปะแบบแขกๆนั่นเอง ซึ่งถือว่าศิลปินชาวอินเดียนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดออกมาได้อย่างร่วมสมัยมากๆ

ภาพมัสยิด ตึกที่ทันสมัยและบ้านทรงไทยสร้างสรรค์ด้วยสีอะคิลิคเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปเยือนชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีฝีมือของศิลปินไทย เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนความเป็นพาหุวัฒนธรรมได้อย่างดีและได้เห็นว่าวัฒนธรรมของไทยไม่ได้ต่างไปจากอินเดียมากสักเท่าไหร่ โดยในภาพจะบอกเรื่องราวต่างๆไว้อย่างสวยงาม โดยนิทรรศการที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ศิลปินไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้แนวคิดของไทยและอินเดีย แต่ยังได้แลกเปลี่ยนเทคนิคในศิลปะนั้นๆเพื่อการต่อยอดผลงาน นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอินโดไทยแลนด์นั้นถือเป็นนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกนิทรรศการหนึ่ง