โอเอซิลกลางทะเลทราย

โอเอซิลหรือบริเวณที่มีพืชหรือต้นไม้ขึ้นรอบแอ่งน้ำที่มีขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นท้ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายโดยซึ่งโอเอซิลนั้นถือได้ว่าเป็นที่พักพิงของนักเดินทางในด้านของกระบวนของการค้าและยังเป็นแหล่งน้ำของชุมชนหมู่บ้านไกล้เคียงโดยในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Timia Oasis – Niger  ประเทศฟไนเจอร์   

Timia Oasis เป็นเมืองเล็กๆในทะเลทรายในซาฮาราตั้งอยู่บนเทือกเขาอาเทอยู่ห่างจากสนามบินในประเทศไนเจอร์เพียง6กิโลเมตรซึ่งเป็นโอเอซิลที่สวยงามที่สุดในประเทศไนเจอร์และได้มีการเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมความ สวยงามของโอเอซิลที่นี้สระน้ำท้ามกลางพื้นทรายที่ล้อมรอบไปด้วยสวนส้มต้นตาลที่เขียว ชอุ่มแล้วในล่าสุดในมีโครงการสร้างโรงเรียนในโอเอซิลแห่งนี้อีกด้วย

Chebik Oasis –Tunisia ประเทศตูนิเซีย 

 ท้ามกลางภูเขาที่แห้งแล้งในประเทศตูนิเซีย เป็นที่ซ่อนของโอเอซิลที่สวยงามซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นและที่หลบภัยของ ชาวเบอร์เบอร์โอเอซิลฟแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาเป้นหนึ่งในไม่กี่โอเอซิลในเทือกเขาของประเทศตูนิเซียเป็นหนึ่งในโอเอซิลที่สวยงามที่สุดในประเทศซึ่งโดยยังมีหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่มีไม่กี่ร้อยคนอาศัยอยู่บริเวณโยรอบของโอเอซิลพร้อมกับน้ำทที่เป็นสีฟ้าอย่งกับน้ำทะเลมด้วยความงามของโอเอซิลแห่งนี้จึงได้ถูกให้เลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สตาร์วอร์อีกด้วย

Crescent Lake –China ประเทศจีน

 โอเอซิลที่เป็นทะเลสาปเหมือนโลกจันทร์เสี้ยวอยู่ห่าง6กิโลเมตรทางตอนใต้ของ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ประเทศจีน มีความลึกในส่วนของทะเลสาปประมาณ45เมตรมีความลึกสูงสุด7.5เมตรต่อมาความลึกของทะเลสาปได้ลดลงอย่าง ต่อเนื่องและในช่วงต้นปี ค.ศ1990พื้นที่นั้นได้มีขนาดที่เล็กลงเหลือแค่เพียง1.3 7ไร้ทะเลสาปนั้นมีความลึกถึง1 1.13เมตรและในปี ค.ศ2006 รัฐบาลท้องถิ่นได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อยเต็มน้ำให้ในทะเลสาปนั้นยังคงมีความลึกอยู่เหมือนเดิมและหลังจากนั้นน้ำในทะเลสาปก็ได้มีความลึกมากขึ้นในทุกๆปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโอเอซิลแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวโดยการขี่อูฐชมบรรยากาศโดยรอบ

โดยหลักที่เป็นเรื่องราวที่เราได้เล่ามานานเป็นการสืบทอดเรื่องราวที่เป็นประวัติที่เพื่อเป็นการบอกถึงการเล่าโดยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตาม โดยรื่องราวเหล่านี้ถือได้ว่าน่านจดจำเป็นอย่างมาก 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100