วันที่ 4 ธันวาคม ปีคริสต์ศักราช 1887 คลื่นแห่งความไม่สงบได้แผ่ขยายเข้าถึงมหาวิทยาลัยคาซานนักศึกษาพากันเปิดการชุมนุมพร้อมกับยื่นขอเรียกร้องอีกหลายข้อซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของชีวิตของมหาวิทยาลัย เลนิน ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงอธิการบดีมีความดังนี้ว่า

อันเนื่องจากผมเห็นว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการศึกษาต่อไปในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขของชีวิตของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในปัจจุบันนี้ได้กระผมจึงของให้คณะท่านออกคำสั่งที่จำเป็นให้ขีดฆ่าชื่อของผมออกเสียจากทะเบียนนักศึกษาของจักรวรรดิมหาวิทยาลัยคาซาน

จดหมายนี้ทำให้เขาถูกคุมขังรวมกับเพื่ออีก40คนเมื่อพวกเพื่อนๆถามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเมื่อถูกปล่อยออกจากคุกไปแล้ว เลนินตอบว่ามีหนทางสายเดียวเท่านั้นสำหรับผมคือการต่อสู้ปฏิวัติคำขอร้องของเขาเป็นจริงหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเขาถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยและมีคำสั่งให้เนรเทศเขาออกไปจากคาซานไปอยู่ทำให้เขาไม่ได้เรียนหนังสือ

แต่ด้วยความใฝ่รู้ทำให้เขาอ่านหนังสือโดยอ่านตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากนั้นเขาได้อ่านหนังสือพิมพ์นิตยาสารทางสังคมเศรษฐกิจวรรณกรรมเนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เลนินต้องตามให้ทันเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมและการเมืองรวมทั้งทิศทาง ทางการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่พออ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าและได้

จดบันทึกย่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่เขาโปรดปรานเขาบอกว่านักปฏิวัติประชาธิปไตยรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ทั้งหมดในปีคริสต์ศักราช1888เขาได้รับนอุญาติให้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองคาซานได้หลังจากนั้นเขาก็ได้รวมตัวกับเพื่องฝูง

เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับชนชั้นกรรมกรจนเป็นเหตุให้เขาและบรรดาผู้นำถูกจับในเดือนกุมภาพันธุ์ในปีคริสต์ศักราช1897 หลังถูกจับจำคุกอยู่หนึ่งเศษบรรดาผู้นำของสันนิบาดการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชนชั้นกรรมกรก็ถูกพิพากษาให้เนรเทศไปอยู่ตามส่วนต่างๆที่ห่างไกลจากจักรวรรดิรัสเซียเป็นเวลาถึง3ปี

ซึ่ง เลนิน ต้องไปรับโทษอยู่ในหมู่บ้านในไซบีเรียนตะวันออกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเขาต้องอยู่โดดเดียวแยกออกจากงานปฏิวัติที่คึกคักช่วงแรกๆเขาต้องปรับตัวอย่างมากแต่โชคดีที่เขารับหนังสือพิมพ์รัสเซียและหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนิตยสารภาษารัสเซียและเยอรมันประมาณ12ฉบับเพื่อติดตามข่าวสารและความเป็นไปในรัสเซียและได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซิสม์อย่างจริงจัง

ในเดือนกรกฎาคม ปีคริสต์ศักราช1891 เลนินได้แต่งงานนักเคลื่อนไหวสังคมนิยมต่อมาในเดือนเมษายน ปีคริสต์ศักราช 1899 เขาได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าพัฒนาการของระบบทุนนิยมในรัสเซีย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ทางเข้า UFABET ภาษาไทย