การพัฒนางานศิลปะจากการใช้ชีวิต

งานศิลปะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพจิตใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นตัวจิตรกรเองหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆการ ระบายอารมณ์ ผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนาคุณภาพจิตใจถึงแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆการส่งต่อเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆก็มีส่วนสำคัญอย่างที่ช่วยผู้คนมีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือแม้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจผู้คน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการศึกษาต่างๆในยุคปัจจุบัน

ก็มีการพัฒนาคนข้างเยอะซึ่งการศึกษาเรื่องราวต่างๆการค้นหาข้อมูลต่างๆก็มีรูปแบบหรือมีความสามารถที่ค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น ระบบอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนมีการเรียนรู้และการพัฒนาศิลปะต่างๆ

การเข้าถึงประวัติศาสตร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมต่างๆส่งผลให้รูปแบบของงานต่างๆมีการพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สังคมก็มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานศิลปะคือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆการระบายอารมณ์การจดบันทึก หากย้อนกลับไปสมัยอดีตการจดบันทึกเป็นตัวอักษรหรือและลูกศรที่ยังไม่ค่อยมีการเผยแพร่ที่มากนัก

หรือยังไม่มีการคิดค้น ทุกคนมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนิดของสัตว์ ผู้คนในยุคนั้นๆ หรือแม้แต่จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆ เป็นการทำงานศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีหรือแม้แต่จะเป็นงานปั้นประติมากรรมต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคแต่ละสมัยทำให้ผู้คนมีการพัฒนารูปแบบพัฒนาฝีมือหรือแม้แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพสังคมเช่น ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นการถกเถียงด่างเป็นการพัฒนาการติดต่อสื่อสารถึงสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมเศรษฐกิจต่างๆทางการเมืองต่างๆก็มีส่วนสำคัญที่ส่งผลให้กับงานศิลปะ

เช่นการยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยในยุคปัจจุบันที่มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับทางด้านการเมือง และในปัจจุบันก็มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อสถานการณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันมีการถ่ายทอดงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองค่อนข้างเยอะ งานต่างด้าวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใส่อารมณ์ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดของจิตรกรเองก็ตาม

นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าการพัฒนางานศิลปะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆความเชื่อแนวคิดต่างๆ ทุกคนแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้คน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามความต้องการ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ae บาคาร่า

การจัดการกับสีในงานศิลปะโดยใช้สีโทนเย็น 

งานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนถึงสังคมความเป็นอยู่ของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการเลือกสีก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ถูกสะท้อนขึ้นมาให้มองเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่มีอารมณ์ความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดอย่างไรก็ตามการผสมสีหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเอาวัตถุดิบธรรมชาติเข้ามาร่วมกับการวาดภาพระบายสีเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่เป็น การแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการสื่อสาร อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมของการทำงานศิลปะของรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นยุคสมัยต่างๆก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพราะคนส่วนใหญ่มีลักษณะในการทำงานที่ไม่เหมือนกันหรือไม่ที่เป็นความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงออกแนวคิดต่างๆหรือแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามงานศิลปะต่างๆเหล่านี้

เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนสามารถแสดงออกจริงๆมันขึ้นอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือแม้แต่เป็นการเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆถูกถ่ายทอดลงงานศิลปะศิลปะคือสมุดอีก 1 หน้า ที่ช่วยจดบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคิดจินตนาการต่างๆหรือว่าความเชื่อ ซึ่งในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านงานศิลปะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆของผู้คนในอดีต

การพัฒนารูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาตลอดเวลาโดยเฉพาะการใช้สีต่างๆที่มีการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่มีความสำคัญเกี่ยวกับการทำงานและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ การพัฒนาการทำงานหรือการส่งออกถึงรูปแบบประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสีโทนเย็นเป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงความสงบร่มเย็นความสดชื่น

หรือแม้แต่จะเป็นความปลอดภัย รวมทั้งยังมีในส่วนของความลึกลับอีกด้วย ข้างต้นก็จะมีสีน้ำเงิน สีฟ้า เขียว ม่วง สีต่างๆเหล่านี้เป็นสีที่แสดงออกถึงความร่มรื่นไม่ว่าจะเป็นสีเขียวที่แสดงออกถึงต้นไม้ธรรมชาติต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นสีน้ำเงินที่แสดงออกถึงแม่น้ำ หรือความร่มเย็นรวมทั้งยังมีสีของท้องฟ้า นี่เอง

จะไปสมัครงานที่การจัดการกับสีในงานศิลปะต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพราะคนส่วนใหญ่มีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบงานที่แตกต่างกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงออกถึงแนวคิด

ปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่เสมอเกี่ยวกับทางด้านศิลปะผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมความคิดหรือแม้แต่จะเป็นจินตนาการต่างๆที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรืออดีตนั้นเอง 

 

สนับสนุนโดย   เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1

ศิลปินฮิปฮอปที่ได้รับความนิยม

ปัจจุบันนี้นั้น Youtube ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีการสตรีมมิ่งที่สูงและมียอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้นั้นทั้งศิลปินอิสระและค่ายเพลงดังๆในประเทศไทยนั้นก็นิยมและหันมาอัพโหลดผลงานเพลงที่ตัวเองนั้นสร้างสรรค์โดยผ่านYoutubeและมีการให้ฟังและใช้บริการกันฟรีๆบนYoutubeอีกด้วยและเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างเพลงฮิปฮอปนั้นก็มีศิลปินที่ได้แจ้งเกิดและเป็นศิลปินหน้าใหม่จำนวนมากมาย

มาดูกันว่าศิลปินฮิปฮอปที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันและเป็นศิลปินฮิปฮอปที่มียอด Subscribe ในชาแนลอย่าง Youtube สูงที่สุดในช่วงปี 2019-2020 ในช่วงที่ถือว่าแนงเพลงฮิปฮอปนั้นกลับมาบูมและได้รับความนิยมในการฟังอีกครั้ง ยิ่งยอด Subscribe สูงเท่าไหรก็หมายถึงชื่อเสียงของศิลปินที่มีความโด่งดังเท่านั้น

เพราะการ Subscribe นั้นหมายถึงว่ามีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตและคอยให้การสนับสนุนพวกเขาอยู่นั่นเองและเวลาที่เรานั้นดู Youtube นั้นก็มักจะมีโฆษณาขึ้นมาซึ่งโฆษณาเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นรายได้ที่Youtube นั้นจะจ่ายให้กับศิลปินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าศิลปินแต่ละคนนั้นเป็นศิลปินที่ดีและมีคุรภาพที่ได้รับการติดตามและรับชมจากผู้ชมทั่วโลกนั่นเอง

โดยศิลปินที่มียอด Subscribe สูงสุดในเหล่าบรรดาของศิลปินฮิปฮอปอันดับ1ในYoutube นั่นก็คือศิลปินฮิปฮอปที่มากความสามารถและมีการสร้างสรรค์ผลงานเพลงฮิปฮอปที่ดีและมีความหมายออกมาให้แฟนเพลงนั้นได้รับฟังอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นสิลปินที่ถือว่าโด่งดังเปรี้ยงปร้างมากนักแต่สำหรับศิลปินคนนี้ถือว่าเป็นศิลปินฮิปฮอปในยุคหนึ่งท่ำได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงฮิปฮอปมาเป็นเวลายาวนาน นั่นก็คือ illslick (อิลสลิก)

เขานั้นถือว่าเป็นศิลปินอินดี้คนหนึ่งที่มีการผสมผสานอนวเพลงฮิปฮอปและการแร็ปเข้าไปที่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยช่วงหนึ่ง โดยยอดผู้ติดตามของเขานั้นมีมากถึง 3 ล้านกว่าคนเลยทีเดียวถือว่าเป็นยอดผู้ติดตามศิลปินที่มากที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รับยอดผู้ติดตาม 1 ล้านเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วย

โดย illslick นั้นมีการเริ่มสร้างช่องชาแนลเป็นของตัวเองเมื่อวันที่ 1 เมษายน ในปี2014 เขานั้นได้อัพโหลดผลงานของเขาที่เขานั้นสร้างสรรค์และร้องผ่านบนYoutube และสำหรับเพลวงที่ได้รับการรับชมมากที่สุดของเขาในขณะนั้นก็คือเพลง ถ้าเธอต้องเลือกถือว่าเป็นเพลงที่ฮิตและโด่งดังอย่างมากในช่วงหนึ่งและยังคงได้ฟังและได้ยินจนมาถึงปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้น

เพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามในช่องของเขาจำนวนมากอีกด้วย ก็ถือได้ว่าเขานั้นเป็นศิลปินฮิปฮอปที่ได้รับการยอมรัยอย่างมากคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีศิลปินฮิปฮอปแจ้งเกิดเป็นจำนวนแต่ด้วยฝีมือและแนวดนตรีรวมถึงสไตล์การร้องของเขานั้นก็ยังคงทำให้ผลงานเพลงของเขาในแนวฮิปฮอปและแร็ปนั้นยังเป็นที่ได้รับความนิยมและมีผู้ฟังจำนวนมากอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย     เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาถือว่าเป็นศิลปะที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพในชีวิตได้จริงและดูเหมือนเป็นการสร้างสรรค์ที่ง่ายแต่การสร้างสรรค์ศิลปะดินเผานั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาอาจจะเป็นที่สนใจสำหรับในคนไทยกลุ่มเล็กๆเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเครื่อปั้นดินเผาเป็นศิลปะที่ต่างชาติจำนวนมากนั้นหลงไหลและให้ความสนใจอย่างมาก

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างนึงที่เมื่อต่างชาตินั้นมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยก็จะต้องถามหาและมักซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่มีการสร้างสรรค์ขนาดเล็กกลับไปเป็นของฝากด้วย เครื่องปั้นดินเผาจึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่วในศิลปะที่สำคัญอย่างมากของไทย

การทำเครื่องปั้นดินเผา เรียกได้ว่าจะต้องใช้ฝีมือที่มีความปราณีตอย่างมากเลยทีเดียวเพราะในการทำแต่ละขั้นตอนนั้นถือว่าเป็นการทำที่ค่อนข้างต้องใช้ฝีมือรวมถึงความอดทนด้วย โดยส่วนใหญ่การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผานั้นจะมีการแบ่งการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน้าที่ เริ่มตั้งแต่หน้าที่การผสมดินถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับความกดดันค่อนข้างสูง

เพราะดินเผานั้นจะสามารถทนต่อความร้อนและอากาศได้เป็นอย่างดีไหมก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผสมดินนั่นเอง ดดนส่วนผสมหลักๆที่ใช้ในการฟสมนั้นก็คือดินเหนียวที่มีลักษณะเป็นสีเทาและนำมาผสมน้ำและใส่สารหรือไม่ใส่ก็ได้ บางที่นั้นอาจจะใส่สารเพื่อให้ดินนั้นมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมจะใส่กันเท่าไหร่นักเพราะดินเหนียวในประเทศไทยถทิว่าเป็นดินเหนียวที่ดีและมีคุณภาพ 

ขั้นตอนต่อมาเมื่อผสมดินเสร็จแล้วก็คือการขึ้นรูปหรือการปั้นนั่นเอง ก็จะต้องใช้ฝีมือและศิลปะในการสร้างสรรค์อยู่พอสมควรแพราะลวดลายที่เกิดขนเครื่องปั้นดินเผานั้นก็จะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ขณะที่ปั้นนั่นเอง การปั้นในอดีตนั้นจะมีแท่นรองปั้นซึ่งจะเป็นไม้และมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้จุดนั้นเป็นจุดที่เป็นรูที่เอาใช้สำหรับการเป็นปากแจกัน ปากกระถาง เป็นต้น

จากนั้นมื่อได้รูปร่างดินที่ต้องการแล้วนั้นก็นำไปใส่เตา ซึ่งเวลาในการปั้นนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความชำนาญของแต่ละบุคคลด้วย เตาที่ใช้ในการเผาเครื่องปั้นนั้นก้จะต้องเป็นเตาที่มีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปแล้วมีการจุดไฟละรักษาอุณหภูมิจากด้านล้างและจากด้านข้างนั่นเอง เมื่อเผาได้เวลาที่กำหนดซึ่งเวลานี้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องปั้นรวมถึงสูตรของดินเหนียวที่นำมาเผาด้วย

เพราะจะมีการใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเผาเสร็จก็นำไปตากแดดอีกครั้งเพื่อให้เครื่องปั้นนั้นเซ็ทตัวและสามารถทนทานต่อสภาพอากาศได้ หลังจากนั้นก็นำไปลงสีหรือสร้างสรรค์ลวดลายต่างอย่างสวยงามและลงน้ำยาเคลือบเพื่อให้มีความสวยงามและทนทานมากยิ่งขึ้น จะอย่างไรก็ตามปัจจุบันถือว่าศิลปะเครื่องปั้นดินเผานั้นมีผู้สร้างสรรค์น้อยเต็มที่แล้วแต่เชื่อว่าศิลปะเครื่องปั้นดินเผาก็ยังคงเป้นศิลปะที่เป็นศิลปะของไทยตลอดไปอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย   ufabet บาคาร่า

ปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณ

ศิลปินคือผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีด้วย แน่นอนว่าในคนเรานั้นจะต้องมีความชื่นชอบและหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่มี แต่เราสามารถที่จะปลุกพลังเหล่านี้ให้ออกมาและทำให้เรานั้นสามารถแสดงความรู้สึก อารณ์และความสามารถออกมาในรูปแบบของผลงานเหล่านี้ได้

ความเป็นศิลปินนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเรานั้นมีความเป็นศิลปินสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งมที่เรานั้นจะต้องเกิดจากการเรียนรู้ว่าเรานั้นชื่นชอบและไม่ชื่นชอบอะไรนั่นเอง

ลองทุกอย่างไม่เสียหาย คนที่รู้เร็วคือคนที่จะประสบความสำเร็จได้เร็ว ดังนั้นการที่เราจะเรียนรู้หรือลองสิ่งใหม่ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตการที่เราเรียนรู้และได้ลองในช่วงเวลาที่เร็วนั้นจะเป็นการทำให้เราได้รู้ว่าเรานั้นชื่นชอบอะไรและได้ทำในหลายๆสิ่งก้จะทำให้เรานั้นเป็นหลายๆอย่าง

แต่อย่างที่รู้ว่าการที่เรานั้นตั้งใจในการทำหลายอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นผลดีมากนักดังนั้นควรจะทำทีละอย่างและถ้าหากชอบหรือไม่ชอบก็ลองมาทบทวนตัวเองได้ว่าสิ่งที่ไหนเราชอบที่สุดเราก็แค่ทำสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นเอง การเริ่มเร็วจึงถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเพื่อไปสู่ความสำเร็จและการเรียนรู้ที่มากขึ้น

เมื่อรู้แล้วว่าตัวเรานั้นชื่นชอบอะไร แต่ในความชื่นชอบนั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดในการปลุกความเป็นศิลปินของตัวเองออกมา แต่การที่เราจะสามารถปลุกคความเป็นศิลปินของตัวเองออกมาได้นั้นก็จะต้องเกิดการเรียนรู้และแสวงหาสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้ว่าเรานั้นชื่นชอบในการที่จะทำสิ่งๆนั้นมากขึ้นไปอีกนั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และเปิดใจกับศิลปะประเภทนั้นๆในด้านอื่นๆ เพราะศิลปะแต่ละประเภทไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเท่านั้น เมื่อเราเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าศิลปะที่เราชื่นชอบนั้นเราชอบลักษณะแบบใดและเราจะสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ศิลปะในประเภทนั้นๆได้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การออกไปหาประสบการร์ให้กับตัวเองหรือการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างไปพร้อมๆกันได้ การออกไปหาประสบการณ์หรือการสร้างแรงบันดาลใจนั้นสามารถทำได้โดยการออกไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือไปชมสิ่งที่ดรานั้นไม่เคยเห็นหรือไม่เคยชิน

ก็จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จากสิ่งที่เราพบเห็นและนำไปต่อยอดในผลงานอื่นๆได้ สุดท้ายแล้วศิลปินในตัวเรานั้นจะออกมาในรูปแบบใดแต่เชื่อว่าเรานั้นจะมีความสุขเมื่อได้ทำในสิ่งที่เราชื่นชอบและรักในการทำงานศิลปะเหล่านั้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย     ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี se

คอนเสิร์ตที่รวมศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย

    หากพูดถึงงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยก็น่าจะมีเพียงไม่กี่งานที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นการรวบรวมศิลปินในระดับแนวหน้าของประเทศไทยไว้จำนวนมาก ไม่เพียงเท่านั้นนอกจะมีศิลปินในระดับแนวหน้าของไทยแล้วในบางปีที่มีการจัดงานแบบพิเศษขึ้นก็มักจะมีการเชิญศิลปินต่างชาติที่ได้รับความนิยมในหมู่คนฟังเพลงมาร่วมแจมเพิ่มความสนุกอีกด้วย

ถือว่างานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตที่อัดแน่นอนไปด้วยคุณภาพเลยทีเดียว โดยงานนี้มีชื่อว่า Cat Expo ซึ่งเป็นการจัดงานจากทีมงาน Cat Radio นั่นเอง ซึ่งถือว่า Cat Radio นั้นเป็นคลื่นเพลงที่ได้รับความนิยมในหมู่คนฟังเพลงอย่างมาก 

โดยเมื่อก่อนนั้นงานนี้จะเน้นการจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้เหล่าศิลปินอินดี้หรือเป็นศิลปินที่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ขึ้นแสดงผลงานและความสามารถของตัวเองบนเวลทีนี้ แต่พอเมื่อเวลาผ่านไปกระแสเพลงอินดี้มีมากขึ้นจนทำให้หลายวงและศิลปินหลายคนนั้นกลายเป็นศิลปินในระดับแถวหน้าของประเทศไทยไปแล้วนั่นเอง จึงถือได้ว่างาน Cat Expo นั้นเป็นแหล่งรวมศิลปินอินดืที่มีความสามารถในระดับแนวหน้าของประเทศไทยนั่นเอง

ในการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละปีนั้นมักจะมีการจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าหากไม่มีปัญหาหรือขัดข้องอะไรก็จะเป็นการจัดในชาวงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกปี การจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ชื่นชอบที่จะฟังดนตรีสดและเป็นแนวที่ตัวเองนั้นชื่นชอบได้มารวมตัวและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอกจากจะได้ฟังเพลงและดนตรีในแนวที่ชอบแล้วยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วย ถือว่าเป้นงานคอนเสิร์ตที่เข้าใจคนฟังเพลงอย่างมาก 

ไม่เพียงเท่านี้ภายในการจัดงานยังมีของขายมากมาย โดยเฉพาะสินค้าจากเหล่าศิลปินต่างๆ ก็ต่างทำนู่นทำนี่มาขายเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับแฟนคลับนั่นเอง บอกเลยว่ามีเงินเท่าไหร่ก็หมด เพราะสินค้าของเหล่าศิลปินนั้นล้วนแต่เป้นสินค้าที่น่าซื้อมากๆ ไม่เพียงสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายเท่านั้น เหล่าศิลปินบางคนก็ตั้งบูธอาหารขายเพื่อให้แฟนๆคลับนั้นได้อิ่มหนำสำราญไปเลยและที่สำคัยในงานนี้นั้นเหล่าแฟนคลับจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินอย่างมากที่สุดเลยทีเดียว 

ในการเข้าชมงานนั้นก็มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคาอยู่ที่ประมาณ 850 บาทใช้ได้สองวัน ถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆ เพราะเรานั้นจะได้ชื่มชมวงดนตรีและเหล่าศิลปินที่มีมากกว่า 50 วง และมีเวทีให้เลือกชมกว่า 5เวทีถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อคนดนตรีโดยเฉพาะ ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากเฟสบุ๊คแฟนเพจ Cat Radio จะมีการอักเดตการเคลื่อนไหวต่างๆอยู่เสมอ

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย   www.ufabet.com เริ่มเดิมพัน

การสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์

ผลงานภาพยนต์ถือว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องความเป็นศิลปะด้วย เพราะการสร้างภาพยนตร์นั้นจะต้องอาศัยทั้งความเป็นศาสตร์และศิลป์ ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปผลงานการสร้างภาพยนตร์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์

โดยการสร้างผลงานภาพยนตร์นั้นเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความยากมากกว่าการสร้างสรรค์ด้านวงการเพลงเพราะภาพยนตร์นั้นเป็นการสร้างสรรค์หลายด้าน ตั้งแต่ในด้านการเขียนบท การแสดง การกำกับรวมไปถึงการสร้างสรรค์เพลง การแต่งหน้าอื่นๆมากมาย ดังนั้นการสร้างสรรคืภาพยนตร์จึงเป็นงานใหญ่และต้องใช้คนจำนวนมาก

และแต่ละคนนั้นก้จะต้องประจำอยู่นดานที่ตนเองนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้วยเพื่อให้ส่วนต่างๆของภาพยตร์นั้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและจึงจะนำสิ่งเหล่านั้นมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในผลงานภาพยนตร์นั่นเอง

การสร้างสรคค์ผลงานภาพยนตร์จึงมีขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างสรรคืต่างๆมากมายและถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีสกิลที่สูงมากรวมถึงประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ด้วย ในวงการภาพยนตร์ไทยนั้นก็ถือว่ามีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับความนิยมและถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างแระเทศด้วย ซึ่งก็ถือว่าการที่ภาพยนตร์จะไปถึงในจุดนั้นได้ก็ต้องใช้เวลา

และแรงกายของคนที่เกี่ยวของในภาพยนตร์นั้นอย่างมากเลยที่เดียว และคนที่สำคัญและมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์นั้นก้ได้แก่ ผู้เขียนบท ซึ่งเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานจะออกมาดีหรือไม่นั้นบทบาทเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวละครที่ถือว่ามีความสำคัญแต่ตัวละครนั้นก็เป็นนักแสดงที่เล่นไปตามบทบาทที่ได้รับเพียงเท่านั้น

สิ่งสำคัญและขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือผู้กำกับ ผู้กำกับจะต้องเป็นคนที่เข้าในในบาทของภาพยนตร์รวมทั้งเข้าใจในบทบาทของตัวละครและสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้กับนักแสดงนั้นได้เรียนรู้เมื่อนักแสดงเกิดการเรียนรู้จากผู้กำกับนั้นก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ด้วยการแสดงอย่างสมบทบาทนั่นเองและถ้าหากว่านักแสดงนั้นไม่สามารถเข้าถึงบทบาทได้

หน้าที่ของผู้กำกับก็คือทำให้นักแสดงนั้นเข้าถึงบทบาทของการแสดงภาพยนตร์ได้นั่นเอง ผู้กำกับจึงมักเป็นคนที่ได้รับการย่องย่องในผลงานภาพยนตร์อยู่เสมอและอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือทีมงาน ซึ่งทีมงานนั้นก็จะหมายถึงผู้ที่ทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่น ช่างแต่งหน้าและทีมที่คอยซับพอร์ตต่างๆเป็นต้น

หากขากหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไปนั้นผลงานภาพยนตร์ก้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลย ดังนั้นแล้วการสร้างภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและการที่ภาพยนตร์ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จนั้นก้หมายความว่าสิ่งที่พวกเขานั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบท ผู้กำกับ นักแสดงและทีมงานนั้นก็ล้วนประสบความสำเร็จไปด้วยนั่นเอง การสร้างภาพยนตร์ให้ประสบความสำเร็จนั้นจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของวงการการสร้างภาพยนตร์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย   คาสิโนออนไลน์

ศิลปะร่วมสมัย

แม้ตั้งใจจะแบ่งภาพซีกขวาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอินเดียวและซักซ้ายนั้นเล่าเรื่องประเทศไทย แต่ภาพทั้งสองฝั่งนั้นกลับแทบไม่มีความแตกต่าง โดยภาพวาดเหล่านี้นั้นมีการปรากฏของแม่น้ำหลายสาย และนาข้าวสะท้อนวิถีทางเกษตรกรรมและวิถีการใช้ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นผลงานที่มีความสวยงามและน่าสนใจมาก โดยภาพวาดนี้จัดนำเสนอขึ้นโดยศิลปินชาวอินเดีย มีการจัดนำเสนอในนิทรรศการอินโดไทยแลนด์ที่มีการรวบรวมศิลปินจากไทยและอินเดียมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองผ่านศิลปะร่วมสมัย 

ศิลปินชาวอินเดียได้บอกว่าเค้าได้เลือกใช้สัญลักษณ์ที่ชาวไทยและชาวอินเดียมีความเข้าใจและรู้ถึงความหมายสิ่งนั้นๆร่วมกัน เช่น ดอกบัว ที่มีความหมายถึงความดีงามนั่นเอง ความเข้าใจทางศิลปะนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยและอินเดียนั้นมีความคล้ายคลึงกันในด้านวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ การใช้ภาษาและรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญคือการนับถือศาสนาพุทธ 

ศิลปะที่มีการทำขึ้นมานั้นเป็นการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เห็นจากทั้งไทยและอินเดียหรือจากจินตนาการที่เค้ามี มาถ่ายทอดผ่านภาพวาดที่สวยงาม แม้ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยแต่ศิลปินทั้งชาวไทยและอินเดียนั้นจะมีเทคนิคและแนวคิดที่แตกต่างกันไป ทั้งเทคนิคสื่อผสมโดยการใช้ดินสอสเก็ตภาพและการเพิ่มมิติด้วยเรซิ่น และศิลปินอินเดียสร้างผลงานผ่านภาพพิมพ์แต่ไม่มีการยึดติดกับการแขวนบนผนังและใช้ศิลปะในการจัดวางเข้ามาเพื่อเพิ่มจุดเด่นแทนที่จะยึดติดกับการแขวนเพียงอย่างเดียว

ศิลปะที่การสร้างสรรค์นั้นจะเป็นศิลปะที่แสดงถึงศิลปะต่างๆตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กหรือจากการดูหนัง แต่จริงๆแล้วนั้นศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยคนอินเดียวนั้นมีอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยพบเห็นมาและผลงานนั้นยังมีความอินเตอร์อยู่ด้วย จากประเทศที่เรามองว่าเป็นภารตะหรือศิลปะแบบแขกๆนั่นเอง ซึ่งถือว่าศิลปินชาวอินเดียนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดออกมาได้อย่างร่วมสมัยมากๆ

ภาพมัสยิด ตึกที่ทันสมัยและบ้านทรงไทยสร้างสรรค์ด้วยสีอะคิลิคเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปเยือนชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีฝีมือของศิลปินไทย เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนความเป็นพาหุวัฒนธรรมได้อย่างดีและได้เห็นว่าวัฒนธรรมของไทยไม่ได้ต่างไปจากอินเดียมากสักเท่าไหร่ โดยในภาพจะบอกเรื่องราวต่างๆไว้อย่างสวยงาม โดยนิทรรศการที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ศิลปินไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้แนวคิดของไทยและอินเดีย แต่ยังได้แลกเปลี่ยนเทคนิคในศิลปะนั้นๆเพื่อการต่อยอดผลงาน นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอินโดไทยแลนด์นั้นถือเป็นนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกนิทรรศการหนึ่ง 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ruay

ฮวงจุ้ยการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน

     เชื่อว่าหลายคนก่อนที่จะมีการสร้างบ้านเรือนหรือนำสิ่งของมาประดับตกแต่งบ้านจะต้องมีการขอข้อมูลของฮวงจุ้ยกันมาบ้างเพื่อต้องการตรวจสอบก่อนว่าหากว่าเราทำสิ่งนั้นไปแล้วจะมีผลต่อโชคลาภของตัวเราเองหรือไม่ ซึ่งคนที่นิยมการดูฮวงจุ้ยมักจะไม่ค่อยปล่อยผ่านแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อย รู้หรือไม่ว่าบ้านของเจ้าสัวใหญ่ๆที่มีเงินเป็นหมื่นเป็นพันล้านต่างก็ผ่านการเชิญชินแสมาดูฮวงจุ้ยให้กับบ้านด้วยกันทั้งสิ้น

และตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว ถึงแม้ในบ้านจะมีการตกแต่งมาดีถูกหลักของฮวงจุ้ยทุกอย่างแต่ถ้าหากนอกบ้านที่ยังคงอยู่ภายในบริเวณรั้วบ้านผิดจากหลักของฮวงจุ้ยแล้วก็จะมีผลต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเรื่องของการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เรายังต้องหาข้อมูลหา ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่มีชื่อเป็นมงคลมาปลูกในพื้นที่ของบ้าน

เพราะเราเชื่อว่าการปลูกไม้มงคลจะช่วยส่งเสริมให้บ้านเรามีแต่สิ่งที่ดีมีแต่โชคลาภเข้ามาหา ดังนั้นจุดที่เราจะปลูกต้นไม้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณบ้านก็เช่นเดียวกัน ว่ากันว่าตามหลักการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้หน้าบ้านนั้น กิ่งก้านของใบไม้จะช่วยให้ร่มเงาบังแดดให้กับเรา แต่หากปลุกไม่ถูกจุดไม่ตรงกับตำแหน่งที่ดี ก็สามารถทำลายฮวงจุ้ยบ้านที่ดีของเราได้

หากเราต้องการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน เราไม่ควรปลูกต้นไม้ขวางบังประตูรั้วหน้าบ้านเพราะตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นการขวางทางทรัพย์ดังนั้นตรงจุดที่เป็นทางเข้านี้จึงไม่ควรมีต้นไม้มาตั้งขวางแต่หากบ้านไหนที่ปลูกไปแล้วและไม่อยากที่จะตัดต้นไม้นั้นทิ้งวิธีการที่จะแก้ไขได้คือต้องหาอะไรมาปิดตรงประตูตรงส่วนที่ต้นไม้นั้นขวางอยู่ทำให้มองดูแล้วไม่เหมือนกับเป็นประตูอีกต่อไป

เราต้องเลิกใช้ประตูตรงนั้นเลยให้เวลาคนมองเข้ามาแล้วเห็นว่าตรงนั้นคือกำแพงบ้าน และกิ่งก้านของต้นไม้ห้ามให้มีมาอยู่บ้านชายคาของบ้านหรือกิ่งยื่นมาใต้ชายคาบ้านหากมีให้ตัดกิ่งเหล่านั้นทิ้งทั้งหมด แต่หากไม่สะดวกแก้ไขตรงประตูรั้วทางที่ดีคือเอาต้นไม้ที่ขวางประตูออกจะดีที่สุด  ซึ่งศาสตร์เหล่านี้คือความเชื่อที่มีการมาตั้งแต่โบราณกาล

หลายคนที่ทำตามชินแสแนะนำแล้วก็มีแต่ความร่ำรวย มีเงินทองโชคลาภ และหากใครที่กำลังมีต้นไม้ขวางทางเข้าประตูบ้านก็อย่าลืมรีบไปแก้ไขกันซะนะคะ เงินทองจะได้ไหลเข้าบ้านอยู่แล้วจะได้มีแต่ความเจริญ

 

ขอขอบคุณ Gclub ฝากขั้นต่ำ50  ที่ให้การสนับสนุน

สุนัขหลังอาน

สุนัขพันธ์หลังอานนี้เป็นสุนัขพันธ์ไทย มีนิสัยมีความจงรักภักดีต่อผู้เลี้ยง ลักษณะจะมีหูตั้งหลังอานจะมีขนย้อนกลับที่ด้านหลังเป็นรูปต่างๆ ต่างกันไป ส่วนหางเป็นรูปคล้ายดาบที่ตั้งตรงหรือคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว เลี้ยงง่ายเพราะทนกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปทั้งร้อน ทั้งหนาวได้ดีทีเดียว และยังมีร่ายกายที่แข็งแรงมากและมีความเป็นนักฆ่าสูง ในสมัยก่อนทางภาคตะวันอออกของไทยได้ใช้สุนัขพันธ์นี้เฝ้าระวังเกวียนบรรทุกของ และมาในยุคปัจจุบันได้จัดให้มีการประกวดสุนัขสายพันธ์นี้ขึ้นมาด้วยและสีที่เหมาะกับการประกวดมีเพียง4 สีเท่านั้น อย่างสีดำปลอด สีสวาท สีน้ำตาลแดง หรือสีแดง และสีกลีบบัว 

นิสัยของสุนัขไทยหลังอาน

สุนัขไทยหลังอานนี้เหมาะกับการเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะมีนิสัยคอยระวังและปกป้อง ซื่อสัตว์และรักเจ้าของ แต่ถ้าใครคิดจะทำร้ายสุนัขหลังอานนี้ ต้องคิดให้ดีเพราะสุนัขสายพันธ์นี้จะจำแม่นหากใครเคยทำร้ายหรือตีไว้เมื่อเจอครั้งต่อไปจะกัดสถานเดียว

ลักษณะรูปหลังอาน

ลักษณะหลังอานที่อยู่บนหลังของสุนัขพันธ์หลังอานนี้ มีรูปร่าง และจะเรียกต่างกันไป

อานลูกศร  จะมีรูปร่างคล้ายลูกศรหรือลูกธนูอยู่ตรงบริเวณหัวไหลจะมีขวัญ2ขวัญลงมาถึงกลางหลังหรือสะโพกจะมีลักษณะปลายแหลมยาวลงไป หรืออาจเรียกต่างกันต้องดูลักษณะของขนด้วย

อานตกข้าง หลังอานชนิดนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่นิยมมาก ลักษณะหลังอานจะเป็นแผ่นใหญ่แต่จะมาอยู่ข้างลำตัวมากกว่า แต่การรับรองมารตราฐานได้ระบุไว้ว่าสุนัขพันธ์หลังอานต้องมีลักษณะอานยู่เฉพาะบนขอบลำตัวเท่านั้น

อานแผ่น  อานชนิดนี้จะเป็นแผ่นอยู่บริเวณกลางหลังและจะมีรูปร่างต่างกันไป อย่าง รูปพิณ รูปกีต้าร์ รูปใบโพธิ์ หรือรูปอาไรก็แล้วแต่ก็จะเรียกชื่อตามรูปนั้นไป และจะมีขวัญหรือไม่ขวัญก็ได้เช่นกัน

ข้อควรระวัง

สุนัขหลังอานนี้ข้อควรระวังก็คือ การแพ้สารเคมี แชมพู ยุง และพวกหมัดเห็บก็ต้องคอยระวัง และโรคผิวหนังเพราะสุนัขหลังอานจะมีขนที่สั้นเกรียน ผิวหนังจะเปราะบาง และควรพาไปฉีดวัคซีนป้องกันได้ และควรระวังโรคกระดูกสะโพกเคลื่อนที่ โรคอ้วน โรคท้องอืด เนื่องจากมีลมอยู่ในกระเพราะมากผิดปกติและโรคนี้อาจทำให้สุนัขนี้เสียชีวิตได้ และควรตรวจเช็คสุนัขของคนอยู่ส่ำเสมอ ย่างหูควรตรวจดูว่ามีเห็บ หมัดเข้าไปอยู่หรือเปล่าควรอาบน้ำให้สุนัขสัปดาห์ละ2ครั้ง และควรดูที่ตาด้วยว่ามีการเปลี่ยนอาไรหรือเปล่าอย่าง ตาแดงมีขี้ตาหรือเปล่า หรืดวงตาแจ่มใส หรือขุ่นมั่วหรือเปล่า

สุนัขพันธ์ไทยหลังอานนี้มีรูปร่างสวยงามตัวก็ไม่ได้ใหญ่โคอาๆรเลยและเหมาะกับหามาเฝ้าบ้านสักตัว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ