จารึกพระไตรปิฎกวัดกุโสดอ ที่ประเทศเมียนมาร์มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้วมากกว่า 160 ปีโดยสถานที่ดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับจารึกเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโดยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามินดง           

         สำหรับสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นั้นก็คือจารึกพระไตรปิฎกซึ่งสถานที่ในการจัดเก็บจารึกพระไตรปิฎกนั้นถูกจัดเก็บเอาไว้ที่วัดกุโสดอ   โดยว่ากันว่ามีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 1857 และสำหรับผู้ที่สั่งให้สร้างจารุนั้นก็คือพระเจ้ามินดงนั้นเอง 

เนื่องจากพระเจ้ามินดงนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  ufabet    ดังนั้นพระองค์จึงได้มีการทรงโปรดให้มีการทำการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นโดยในครั้งนั้นมีถึง 84000 พระธรรมขันธ์โดยพระไตรปิฎกที่มีการทำขึ้นมาในยุคนั้นเป็นพระไตรปิฎกซึ่งเป็นภาษา พม่าโดยเฉพาะ 

            อย่างที่เรารู้กันดีว่าโดยปกติแล้วพระไตรปิฎกนั้นไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยหรือเผยแพร่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ละภาษาที่มีการระบุในพระไตรปิฎกนั้น

จะเป็นภาษาบาลีซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะทำมาแปลเป็นภาษาของตนเองและพระเจ้ามินดงเองก็เห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกที่จะมีการนำมาใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ดังนั้นพระองค์จึงได้มีการสั่งให้มีการจารึกพระไตรปิฎกขึ้นมาหม่โดยมีการเปลี่ยนจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาพม่านั่นเองและนำพระไตรปิฎกที่มีการถอดภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาสลักเอาไว้บนแผ่นหินอ่อนซึ่งแผ่นหินอ่อนที่ถูกนำมาสลักไว้นั้นมีรวมแล้วทั้งหมด 729 แผ่น 

           อย่างไรก็ตามว่ากันว่าแผ่นหินอ่อนที่ใช้ในการแกะสลักเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนั้นมีความสูงแผ่นละ 1.53 เมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ที่ 1.07 เมตร

นอกจากนี้ตามประวัติที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บแผ่นจารึกพระไตรปิฎกนั้นมีการระบุเอาไว้ว่าเราจะเก็บไว้ที่วัดกุโสดอแล้วสถานที่ในการจัดเก็บนั้นยังมีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามอลังการเนื่องจากว่าพระเจ้ามินดงนั้นได้มีการสั่งให้นำจารึกพระไตรปิฎกซึ่งทำมาจากหินอ่อนนั้นไปประดิษฐานอยู่ในบนดอกสีขาวบริสุทธิ์

โดยมีการสร้างเอาไว้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบและมีความสวยงามโดยตรงกลางของมณฑปสีขาวนั้นจะเป็นเจดีย์องค์พระประธานของวัดซึ่งมีการทาสีทองจนเป็นสีเหลืองอร่ามสำหรับเจดีย์ตรงกลางวัดนั้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร 

            อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าจารึกพระไตรปิฎกเหล่านี้นั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งถ้าหากว่านำมาพิมพ์เป็นหนังสือแทนการจารึกลงบนหินอ่อนนั้นก็จะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการบันทึกเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว