สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กรุงธนบุรี) คือพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 1864 – 1873 โดยตั้งที่ประจำราชกษัตริย์ที่ตากสินธร ทรงเป็นพระราชสมภพที่ 25 ของราชวงศ์ช้างศึก และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ 4 ของราชวงศ์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ก่อตั้งโดยพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระอริยวงศ์) หรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศและวัฒนธรรม โดยทำการปรับปรุงการปกครองและปฏิรูปที่ดิน และเป็นที่รู้จักดีในการประชุมสภา ตั้งตระหง่านที่สุโขทัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์

แต่ในปี พ.ศ. 1873 กรุงธนบุรีได้ถูกกลุ่มของทหารจากกรุงรัตนโกสินทร์จับได้ ทำให้ตากสินธรต้องถอยออกจากตำแหน่ง และราชอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกล้างล้างนับถือในทำนองเดียวกับกรุงธนบุรีที่เสียหายไป การตั้งตระหง่านที่สุโขทัยนี้นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดของราชอาณาจักรสุโขทัย

 สิ่งสำคัญที่พระเจ้าตากได้ทำมีอะไรบ้าง

พระเจ้าตากสินมหาราช (กรุงธนบุรี) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและวัฒนธรรมในสมัยที่ทรงปกครอง นับเป็นที่รู้จักในการสนับสนุนการปรับปรุงระบบการปกครองและพัฒนาทรัพยากรของราชอาณาจักรสุโขทัยดังนี้

1.การปรับปรุงระบบการปกครอง พระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการปกครองในราชอาณาจักร โดยเน้นการทำการปฏิรูปที่ดินและเจรจาทางการเกษตร เพื่อเพิ่มความยุติธรรมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินสำหรับประชาชนทั่วไป

2.การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรม  พระเจ้าตากสินมหาราชได้สนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรม โดยตั้งตระหง่านที่สุโขทัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

3.การสร้างสถานที่สำคัญ  พระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณสุขและการศึกษา

4.การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ  มีการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าหรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

5.การเสริมสร้างสัมพันธภาพประเทศ พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำให้ประเทศมีสัมพันธภาพและเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

นับว่าการกระทำเหล่านี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในราชอาณาจักรสุโขทัยในสมัยที่พระเจ้าตากสินทร์ทรงปกครอง

การถูกล้างล้างราชอาณาจักร: ในปี 1873, กรุงธนบุรีได้ถูกกลุ่มทหารจากกรุงรัตนโกสินทร์จับได้ ทำให้ตากสินมหาราชต้องถอยออกจากตำแหน่ง และราชอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกล้างล้างนับถือในทำนองเดียวกับกรุงธนบุรีที่เสียหายไป การตั้งตระหง่านที่สุโขทัยนี้นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดของราชอาณาจักรสุโขทัย

สถานที่สำคัญ: วัดสุทธาราม ในจังหวัดตาก เป็นสถานที่สำคัญที่นำมาทำพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าตากสินมหาราช โดยที่นี้ยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เว็บพนันสล็อต