ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยาวนานมาหลายศตวรรษและความพยายามในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม

นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยบางอย่างได้เป็น Soft Power ให้กับประเทศไทยและช่วยส่งเสริมให้ต่างชาติรู้จักสนใจและชื่นชมไทยได้หลายๆด้านซึ่งก็ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและนี่คือจุดแข็งหลากหลายประการของความสำเร็จในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ทำให้คนไทยในปัจจุบันได้มีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

เมืองไทยมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่งดงามประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์วัดและความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศประเทศไทยเน้นการอนุรักษ์และบูรณะสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงงบประมาณที่ถูกจัดสรรหรือแม้แต่เงินบริจาคจากภาคประชาชนเองเพื่อการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ต่างๆให้ดำรงคงไว้และสวยงามยั่งยืนตัวอย่างเช่น  วัดโพธิ์  วัดอรุณ

มรดกทางวัฒนธรรมของไทย  ที่สำคัญอย่างพระบรมมหาราชวังที่อัดแน่นไปด้วยศิลปะอันงดงามและล้ำค่าของไทย

อีกทั้งไทยเรายังมีอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นอยุธยาสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรที่ไทยได้อนุรักษ์และรักษาไว้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไว้อย่างแท้จริง

ประเทศไทยนั้นมีประเพณีที่มีชีวิตชีวาอีกทั้งยังมีศิลปะและงานฝีมือรวมถึงการรำไทยการรำที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคการฟ้อนการเสริมการรำโนรารวมถึงการละเล่นแบบดั้งเดิมดนตรีไทยและงานฝีมืออาทิการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์หลายภาคเฉพาะถิ่นเฉพาะชุมชนแม้กระทั่งชนเผ่าการที่องค์กรต่างๆรวมทั้งชุมชนหรือแม้แต่กลุ่มคนจนถึงระดับครอบครัวต่างพยายามทำงานและศึกษาวิธีการใช้ชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีและศิลปะงานฝีมือ

รวมทั้งการละเล่นต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นองค์กรและชุมชนยังมีการส่งเสริมประเพณีและศิลปะเหล่านั้นผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและสืบสาน

ด้วยวัฒนธรรมไทยนั้นมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีการสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและควรจะช่วยการสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้ยืนยงสืบต่อไปและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะนอกจากเราจะสามารถ กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากวัฒนธรรมของเราได้แล้วเรายังสามารถนำวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกตั้งแต่รุ่นบรรพชนมาหาผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยนั้นดีขึ้นได้อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย   ufabet ฝาก-ถอน ออโต้