การแสดงโขน (Khon) เป็นรูปแบบของการแสดงที่มีความเป็นทางการและสง่างาม มีลักษณะที่เน้นการใช้หน้ากากมากนับพัน เพื่อจะนำเสนอเรื่องราวที่มีบทบาทมากมายจากวรรณคดีไทย ซึ่งมักจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิทานเทพนิยาย หรือตำนานชาติไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

การเล่นโขนนั้นใช้หน้ากากที่ทำจากไม้หรือโลหะ ที่สีสันและรายละเอียดถูกทำอย่างประณีต นอกจากนี้ยังมีการแต่งตัวด้วยชุดผ้าที่สวยงามและทับทิม การแสดงโขนมักจะมีการใช้เครื่องดนตรีและการร้องเพลงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงของโขน โขนมักถูกเรียกว่าเป็นศิลปะแสดงที่สูงส่งและมีความงดงามทางเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้ นักแสดงโขนจะแต่งตัวในลักษณะที่สวยงามและสมบูรณ์ โดยใส่ชุดผ้าที่ประณีตและมีการตกแต่งด้วย

ประดับหรือเครื่องประดับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมความงดงามและความเป็นทางการของการแสดง

การแสดงโขนมักถูกนำเสนอในพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการใช้เครื่องดนตรีและการร้องเพลงเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการแสดง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของนักแสดงโขนมักเป็นท่าทางที่ประณีตและหล่อเลี้ยง โดยมีการใช้ท่าทางที่หลากหลายในการแสดงอารมณ์และเรื่องราว

การแสดงโขนมักจะมีบทบาทของตัวละครหลัก ๆ เช่น พระราชา นางสมเด็จ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น และมักมีการแสดงต่อสู้ที่สุดยอดในฉากต่าง ๆ ที่สร้างความตื่นเต้นและน่าทึ่งให้กับผู้ชม

โขนมักถูกนำเสนอในงานพระราชพิธี พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศไทยที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

โขนมักถูกนำเสนอในงานพิธีทางศาสนา พระราชกรณียกิจ และงานพระราชพิธีต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย บางตัวอย่างของงานที่มักให้การแสดงโขนได้แก่

1.วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)เป็นพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีเจ้าฟ้าและบุคคลในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นการอุปสมบททางศาสนาในการบรรพบุรุษและพยายามทำนาให้ได้ผลผลิตดีโดยการนำโขนมาเล่น.

2.พิธีกรรมบรมราชาภิเษก (Royal Coronation Ceremony) เป็นพิธีทางราชการที่มีการทำบุญขอพระเจ้าอยู่หัวในการมีพระราชพิธีกรรมทุกครั้ง โขนมักถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมที่เป็นสิ่งสำคัญในงานนี้

3.งานประจำปีที่พระราชกรณียกิจ (Annual Royal Kathin Ceremony) นอกจากนี้ โขนยังมักเห็นในงานประจำปีที่ทำขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อฉลองพิธีกรรมการทำบุญเพื่อศิลาจารึก ที่เรียกว่า “กฐิน” โดยในบางท้องถิ่นนี้ก็มักมีการนำโขนมาแสดงในงาน

การแสดงโขนในพิธีกรรมเหล่านี้ทำให้งานมีสีสันและงดงามมากขึ้น และมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย

 

สนับสนุนโดย   gclub เว็บตรง